بایگانی برچسب ها: عکس های ترانه علیدوستی

گفتگو با ترانه علیدوستی

گفتگو با ترانه علیدوستی

آخرین باری که خیلی خوشحال بودید؟ همین امروز. بابت سکانس خیلی زیبایی که گرفتیم. سر فیلم آقای فرهادی یعنی از کار خودتان راضی بودید؟ و خوشحال؟ نه که کار خودم. از مجموعه صحنه ای که گرفتیم آن قدر به وجد آمدم که چند ساعتی خیلی خوشحال بودم. و آخرین باری که غمگین بودید؟ خیلی آخرین بار ندارد. آدم هر هر روز باهاش سر و کار دارد. یعنی همیشه یک اندوهی باهاتان هست؟ نه این که همیشه یک اندوهی باهام باشد. ولی خب هر روز که چشم باز کنی یک چیزهای...

ادامه مطلب